logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI Nguyễn Thị Vân Uyên

Chức vụ:Bác sĩ chuyên khoa Nội Nhi
Thành tựu:

- Nguyên Bác sỹ Nội – nhi  tổng hợp

Quá trình công tác

- Nguyên Bác sĩ Nội - nhi tổng hợp
- Bệnh viện tỉnh Cao Bằng