logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Khối cơ quan Nhà nước

 • Bộ y tế
 • Bộ tư pháp
 • Thanh tra Chính phủ
 • Sở khoa học và công nghệ Hà Nội
 • Sở ngoại vụ Thành phố Hà Nội
 • Cục bổ trợ tư pháp
 • Cục VIII, X, XI - Bộ Công An
 • Ngân hàng Ngoại thương Việt nam - Viecombank
 • Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Agribank
 • Ngân hàng Dầu khí Việt Nam - GP Bank
 • Ngân hàng Việt Thái
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - SCB
 • Ngân hàng hợp tác
 • Ngân hàng chính sách xã hội Thái Nguyên
 • Ngân hàng An Bình Hà nội - ABbank
 • Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB - CN Hải Dương

Xem thêm