logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Khu công nghiệp

  • Các đơn vị thuộc Khu công nghiệp Phú Hà - Thị xã Phú Thọ
  • Các đơn vị thuộc Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh, Hà Nội
  • Các đơn vị thuộc Khu công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên
  • Các đơn vị thuộc Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ, Hà Nội
  • Các đơn vị thuộc Khu công nghiệp Trung Lương - Bình Lục, Hà Nam

Xem thêm