logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Tư cách pháp nhân

Chính thức thành lập năm 2006 và đi vào hoạt động giai đoạn 2 vào năm 2015, Bệnh viện đa khoa Hà Thành là Bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ y tế cấp đầy đủ các giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, bao gồm: Khám chữa bệnh Ngoại trú - Nội trú - Phẫu thuật thẩm mỹ, Khám sức khỏe (Đi học - làm việc, Định kỳ, Xuất khẩu lao động, Lái xe) và Khám bệnh nghề nghiệp. Phạm vi cấp phép bao gồm:

  1. GCN Đăng ký doanh nghiệp số 0101576914 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 10/11/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 12/04/2022.
  2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 170/BYT - GPHĐ của Bộ Y tế cấp ngày 15/6/2015 về việc cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành là bệnh viện đa khoa.
  3. Quyết định số 2322/QĐ-BYT ngày 15/06/2015 về việc Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa Hà Thành. 
  4. Công văn số 522/KCB-PHCN&GĐ do Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ y tế cấp ngày 20/5/2016 Công bố Bệnh viện đa khoa Hà Thành đủ điều kiện triển khai thực hiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT (Khám sức khỏe Lao động, Định kỳ, Việc làm, Xuất khẩu lao động…) và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT (Khám sức khỏe cho Lái xe). 
  5. Công văn số 1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ y tế công bố Bệnh viện đa khoa Hà Thành đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài (Khám sức khỏe Xuất khẩu lao động).
  6. Quyết định số 1943/QĐ/BYT cấp ngày 04/05/2020 do Bộ Y tế cấp phép bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn "Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp" cho Bệnh viện Đa khoa Hà Thành. 
  7. Quyết định số 416.2021/QĐ-VPCNCL do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, công nhận Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Thành đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 

Bằng những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện đa khoa Hà Thành đã từng bước khẳng định thương hiệu và ghi dấu ấn với khách hàng. Đến nay, Bệnh viện đa khoa Hà Thành đã đã trở thành cái tên quen thuộc và là địa chỉ y tế  đáng tin cậy của nhiều khách hàng, bệnh nhân ở Hà Nội cũng như toàn khu vực miền Bắc.