logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Tháng 6/2018

Tuyển Dụng Tháng 6/2018

Bệnh viện đa khoa Hà Thành là một trong những bệnh viện uy tín trên địa bàn Hà Nội. Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí hấp dẫn như sau:

Tuyển Dụng Tháng 4/2018

Tuyển Dụng Tháng 4/2018

Bệnh viện đa khoa Hà Thành là một trong những bệnh viện uy tín trên địa bàn Hà Nội có môi trường làm việc thân thiện, hiện đại. Nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí.

Tuyển dụng Tháng 11/2017

Tuyển dụng Tháng 11/2017

Nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 13/11 đến hết ngày 30/11 Bệnh viện đa khoa Hà Thành có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: