logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKII TRẦN NGÂN BÌNH

Chức vụ:TRƯỞNG KHOA SẢN
Thành tựu:

Nguyên Bác sĩ khoa Sản - bệnh viện Saint Paul Hà Nội